CRL Cad & Design


Välkommen till CRL Cad & Design.

CRL står för Carl Robert Larsson och jag
arbetar som konstruktör på Decon Wheel AB.
Jag har många idéer på olika konstruktioner.
När jag ser en detalj eller en hel konstruktion, vill
jag förbättra eller kostnads effektivisera dessa.